Mari menulis surat. Sebelum itu, kamu perlu mengikut langkah yang betul. Buku ini akan memberikan tunjuk ajar dan pelbagai panduan serta langkah untuk memulakannya. Kamu akan dapat menulis nota terima kasih, kad ucapan cepat sembuh dan surat rasmi seperti seorang yang mahir dalam masa yang singkat!