Penulisan Tugasan & Tesis

Home » Products » Penulisan Tugasan & Tesis

Penulisan Tugasan & Tesis

$32.00

5 in stock

Bahasa

5 in stock

SKU: 9789830686264 Categories: , ,

Description

Buku ini merupakan rujukan asas atau standard untuk membantu pelajar dalam semua aspek penulisan tugasan, laporan, kertas akhir semester, projek, disertasi atau tesis.
Maklumat dan garis panduan yang jelas tentang format untuk membantu memperbaik penulisan formal anda dapat diperoleh dengan mudah dalam buku ini.
Untuk edisi keempat ini, Penulisan Tugasan & Tesis tergolong dalam genrenya tersendiri yang selama 30 tahun menjadi rujukan klasik dan panduan penulisan bagi para profesional dan pelajar.
Edisi keempat ini dikemas kini secara menyeluruh dengan mengambil kira impak perkembangan teknologi maklumat terhadap penulisan dan penyelidikan.
Bahagian baharu termasuklah penjelasan tentang petikan dan rujukan yang dibuat berdasarkan pelbagai rujukan maklumat dan sumber elektronik, penggunaan enjin pencarian secara berkesan dan cara mengelakkan ralat dalam penulisan.

Title : Penulisan Tugasan & Tesis
Isbn: 9789830686264
Format :PPbck/ Book
Category :Pendidiikan / Bahasa

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.