Description

Buku Bijak Imbuhan: Awalan meN & peN- terhasil daripada penyelidikan. Buku ini diterbitkan untuk membantu warga pendidik, pelajar dan penutur bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dalam penguasaan morfofonologi, khususnya awalan meN- dan peN-. Kemahiran dan pengetahuan tentang penggunaan awalan meN- dan peN- harus diberi penekanan kerana imbuhan memainkan peranan penting dalam pemahaman dan penulisan BM. Antara kelebihan yang terdapat dalam buku ini adalah ia memfokuskan imbuhan meN- dan peN- serta menerangkan penggunaannya. Contoh yang berpandukan kepada pengalaman pengguna turut diberikan. Di samping itu, buku ini turut melampirkan situasi kekecualian. Aktiviti bahasa serta penilaian berdasarkan tahap turut dimuatkan dalam buku ini.

Title: Bijak Imbuhan Awalan Men & Pen
ISBN : 9789673448029
Pages : 96
Format : Book
Category :Pendidikan|Latihan